Mô tơ giảm tốc dầm biên

Mô tơ giảm tốc dầm biên được lắp đặt cho 2 bộ dầm biên chạy dọc nhà xưởng, mô tơ giảm tốc dầm biên có công suất từ 0.4 Kw cho đến 3.7 Kw, sử dụng điện 3 pha 380V.