Cổ góp điện

Cổ góp điện có các loại như sau: Loại 2 vành trượt, 3 vành trượt, 4 vành trượt, 6 vành trượt, 8 vành trượt, cổ góp điện có kích thước cốt đa dạng từ đường kính nhỏ -> lớn.