Chổi tiếp điện cầu trục chất lượng cao

Chổi tiếp điện cầu trục dùng để quét điện từ ray điện an toàn cầu trục cấp điện cho động cơ, chổi tiếp điện cầu trục có loại 1 pha, 3 pha, 4 pha, 6 pha.